INICI

XV Congrés Internacional d’Organització d’Institucions Educatives (CIOIE)

17, 18 i 19 d’octubre de 2018

La Universitat de Lleida, a través de l’Equip de Desenvolupament Organitzacional (EDO) de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social, té l’honor d’organitzar el XV Congrés Internacional d’Organització d’Institucions Educatives (CIOIE).

Aquest fet suposa obrir les seves portes a professionals de l’Organització d’Institucions Educatives, a punts docents i professionals que dediquen, cada any, el seu esforç, el seu temps i la seva capacitat per investigar i difondre bones pràctiques en l’àmbit de les organitzacions educatives, amb la il·lusió i la perspectiva de millora en un temps de crisi i amb la mirada posada en el Desenvolupament de les Institucions i la seva Incidència en la Innovació de la Docència.

DESTINATARIS

Com en anys anteriors, el CIOIE es dirigeix als següents col·lectius:

  • Personal docent i investigador de la Universitat.
  • Responsables de la direcció i gestió d’institucions educatives formals i no formals.

  • Personal encarregat de l’assessorament a centres educatius (Serveis d’Inspecció i Avaluació Educativa, Serveis d’Orientació, Centres de Formació de Professorat, …)

  • Responsables de l’organització i gestió d’institucions i programes d’intervenció soci-comunitària i educativa.
  • Responsables de Política Educativa

  • Especialistes dels Graus i Màster en Educació, Pedagogia, Magisteri i Psicopedagogia. 

  • Famílies, docents i llicenciats en Educació.
  • Altres col·lectius de professionals de l’àmbit socio-sanitari amb participació en la dinàmica organitzativa de centres escolars.