PRESENTACIÓ

La Universitat de Lleida, a través de l’Equip de Desenvolupament Organitzacional (EDO), comptant amb la col·laboració de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social i diferents grups de recerca, té l’honor d’organitzar el XV Congrés Internacional d’Organització d’Institucions Educatives (CIOIE). Aquest fet suposa obrir les seves portes, a Lleida, a professionals de l’Organització d’Institucions Educatives, als docents i professionals que dediquen cada any, el seu esforç, el seu temps i la seva capacitat a investigar i difondre bones pràctiques en l’àmbit de les organitzacions educatives, amb la il·lusió i la perspectiva de millora en un temps de crisi i amb la mirada posada en el desenvolupament de les Institucions i la seva incidència en la innovació de la docència.

Els temes emergents en cadascun dels moments han estat els eixos conductors per a l’organització dels continguts. Per això, per a aquest congrés hem triat un tema de màxima actualitat:

Les tendències nacionals i internacionals en l’organització educativa: entre l’estabilitat i el canvi

Es tracta de reflexionar, debatre i posar en comú les últimes recerques i anàlisis entorn de les polítiques educatives, l’avaluació de les organitzacions, la planificació, etc.

Volem que aquest congrés sigui el del retrobament entre tots els professionals que actualment estem treballant aquests temes, sobretot entre els professors dels diferents departaments en els quals l’àrea de DOE està present. Esperem que totes les universitats puguin estar presents d’una manera o un altre i així poder rellançar aquesta trobada que tenim cada dos anys. Per això, us animem a participar. Us esperem a Lleida.

 

LÍNIES TEMÀTIQUES

Aquest any les línies temàtiques aniran molt relacionades al lema del congrés:

  1. Autonomia i lideratge
  2. Polítiques educatives
  3. Innovació i canvi
  4. Comunicació, participació i treball en xarxa
  5. Aprenentatge organitzatiu i gestió del coneixement
  6. Avaluació i qualitat
  7. Organitzacions saludables i sostenibles
  8. Organitzacions connectades i tecnologies digitals
  9. Organitzacions educatives i compromís social
  10. Organitzacions funcionals