ENVIAMENT DE CONTRIBUCIONS

Si voleu participar en el congrés realitzant una contribució, us haureu de registrar en el següent enllaç.

Nota: És molt important que en el moment de registrar-vos poseu el mateix nom que heu utilitzat en el moment de formalitzar la matrícula del XV CIOIE.